19 SEPT. 2020  I  Lagoo SNAGOV

VIP Areas provided by

19 SEPT. 2020  I  Lagoo SNAGOV

VIP Areas provided by

Terms, Conditions & Privacy Policy

 1. Condiții Generale

1.1 Bine ați venit pe site-ul www.hilevel.ro, Site-ul este operat de societatea LIVE BEAT SRL, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Avionului, Nr. 26, Birou B, sector 1, CUI: 41794103, J40/14139/2019, nr. de telefon 0737203060 (denumită în continuare ”Compania” sau ”noi”).

1.2 Prezentul document stabilește termenii și condițiile în care (i) sunteți autorizați să folosiți Site-ul și versiunea de mobil (colectiv denumite în continuare “Site-ul”); (ii) sunteți autorizați să interacționați cu celelalte tehnologii disponibile puse la dispoziție de catre Companie, prin intermediul Site-ului; si (iii) veti achizitiona pachete de consumatie astfel cum sunt acestea descrise în Site (denumite în continuare “Produse HI-LVL”).

1.3 Utilizatorii Site-ului pot achiziționa de pe acest Site Produse HI-LVL pentru activitățile de restaurant/bar/club organizate de către terți (denumiți în continuare ”Organizatorul”) în locatiile pop-up, achiziția fiind supusă acestor termeni si condiții.

1.4 Prin utilizarea Site-ului și achiziționarea Produselor HI-LVL, vă obligați să respectati acești termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să încetați imediat folosirea Site-ului, precum si accesarea Produselor HI-LVL.

1.5 Dreptul Dumneavoastra de a accesa Site-ul este condiționat de confirmarea că aveți vârsta de minim 18 ani, că aveți capacitate deplină de exercițiu și că puteți încheia un contract conform legii române.

1.6 Produsele HI-LVL nu sunt destinate persoanelor cu vârsta sub 18 ani, iar accesul în locațiile pop-up nu va fi permis acestora de catre Organizator. În cazul în care, în cadrul achiziției selectați Produse HI-LVL pentru persoanele care vă însoțesc, trebuie să vă asigurați că acestea au peste 18 ani. În caz contrar accesul acestora nu va fi permis de către Organizator, iar contravaloarea Produselor HI-LVL achiziționate nu va fi rambursată.

 

 1. Achiziționarea produselor

2.1 Pentru a achiziționa Produsele HI-LVL, trebuie să parcurgeți următoarele etape:

alegerea Produselor HI-LVL dorite;

introducerea datelor personale pentru plata electronică cu cardul;

verificarea achiziției ce urmează a fi efectuată si a datelor personale introduse;

acceptarea expresă a acestor termeni și condiții și, după caz, a declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

confirmarea achiziției.

2.2 Odată efectuată, achiziția (contractul) este obligatorie pentru ambele părți și poate fi modificată doar de comun acord. Pentru modificarea Produselor HI-LVL sau a cantităților, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0757332288 în intervalul orar 10-18 de luni până sâmbătă sau prin e-mail la adresa: hello@hilevel.ro. Nu garatăm, însă, că modificarea solicitată va fi efectuata.

 

 1. Plata achiziției

3.1 Plata achiziției se poate face exclusiv electronic, prin intermediul unui card de debit sau de credit valid.

3.2 În cazul plăților electronice reușite, tranzacția vă va apărea în extrasul de cont cu numele HI-LVL. Pentru plățile electronice, utilizăm serviciul de procesare a plăților EuPlatesc.ro, operat de EuroPayment Services SRL, J40/9950/2006, CUI RO18773866, Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, Bloc Union, etaj 8, camera 803, București, Sector 1, 010031. Indiferent de moneda pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în moneda RON, la cursul de schimb al băncii unde aveți contul deschis.

 

 1. Confirmarea achiziției

4.1 După efectuarea tranzacției, veți primi pe adresa de e-mail furnizată o confirmare a achiziției, insoțită de un cod de identificare QR (denumit în continuare “Confirmarea”).

4.2 În cazul în care nu veți primi Confirmarea pe e-mail, deși tranzacția a fost efectuată și plata este validă, trebuie să ne contactați în termen de maxim 72 de ore de când ați efectuat achiziția la nr. de telefon 0757332288 în intervalul orar 10-18 de luni până sâmbătă sau prin e-mail la adresa: hello@hilevel.ro.

 

 1. Utilizarea Confirmării

5.1 Accesul în locația pop-up este permis doar în baza Confirmării (printată sau în variantă electronică) și a actului dumneavoastră de identitate valabil.

5.2 Compania nu este răspunzătoare pentru modul în care veți păstra și folosi Confirmarea în legătură cu accesul în locația pop-up, această Confirmare putând fi validată o singură dată, pentru o intrare unica. Compania nu este răspunzătoare pentru pierderea Confirmării. Nu aveți dreptul de a copia sau de a permite copierea Confirmării.

Pentru cazurile în care codurile de confirmare sunt identificate de două sau mai multe ori la intrarea în locația pop-up (păstrarea în securitate a codului de confirmare aparținandu-i în totalitate clientului), accesul este garantat pentru o singură intrare pentru fiecare cod de confirmare emis de catre Site, pe sistemul primului sosit; i.e. primul cod validat la intrarea în locația pop-up va fi si cel autorizat.

 

 1. Modificări, anulări, returnări, deficiențe organizatorice

6.1 Compania este vânzătorul exclusiv al Produselor HI-LVL.

6.2 Organizatorul are dreptul, cu maxim 72 de ore înaintea datei și orelor menționate în Produsele HI-LVL de a decide reprogramarea, modificarea sau anularea locației pop-up pentru motive ce nu țin de voința acestuia. În acest caz, Compania vă va notifica prin intermediul e-mailului pe care l-ați declarat la momentul achiziției.

6.3 Organizatorul are dreptul, în orice moment, de a decide reprogramarea, modificarea sau anularea locației pop-up, în cazul în care intervin situații  care fac imposibilă sau excesiv de dificilă organizarea locației pop-up în condițiile menționate în Produsele HI-LVL (spre exemplu fenomene meteorologice nefavorabile, incendii, întreruperi ale furnizării utilităților, accidente etc.). În acest caz, Compania vă va notifica prin intermediul e-mailului pe care l-ați declarat la momentul achiziției.

6.4 În cazul în care locația pop-up va fi modificată sau reprogramată din orice cauze, Confirmarea va fi valabilă pentru noua dată și/sau pentru noua locație pop-up. Dacă sunteți în imposibilitate de a veni la noua dată/locație pop-up, trebuie să ne notificați prin intremediul unei declarații semnate electronic conform Legii 455/2001 privind semnătura electronica în termen de 72 de ore de la momentul în care ați aflat despre această imposibilitate, dar nu mai tarziu de 48 de ore înaintea datei și orei valabile pentru noua locație pop-up, la adresa hello@hilevel.ro. În cazul în care sunteți în imposibilitate de a veni la noua dată/la noua locație pop-up, Confirmarea poate fi folosită, în limita valorii acesteia, pentru achiziționarea altor Produse HI-LVL.

6.5 În cazul în care locația pop-up va fi anulată, Confirmarea poate fi folosiă în limita valorii acesteia, pentru achiziționarea altor Produse HI-LVL.

6.6 Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile de la data primirii Confirmării pentru care ați achiziționat Produsele HI-LVL. Pentru a vă exercita acest drept, trebuie să trimiteți o declaraţie scrisă neechivocă, semnată electronic, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronica, în care vă exprimați decizia de retragere din contract.

6.7 Rambursarea contravalorii Produselor HI-LVL achizitionate se va face în termen de maxim 14 zile de la data primirii deciziei de retragere în același cont prin care a fost efectuată achiziția, dacă acesta este în moneda RON. În caz contrar, trebuie să ne furnizați un cont în moneda RON. Compania nu este responsabilă pentru și nu va rambursa eventuala diferență de curs valutar aferentă achiziției, în cazul în care ați efectuat-o dintr-un cont în altă monedă decât RON. De asemena, Compania nu este responsabilă pentru și nu va restitui comisioanele percepute de banca unde aveți cont deschis.

6.8 Dupa retragerea Dumneavoastră din orice motive, Confirmările vor fi anulate.

 

 1. Transferul Produselor HI-LVL

Vânzarea sau înstrăinarea cu orice titlu a Produselor HI-LVL este interzisă.  Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza intrarea detinătorilor unor Confirmări care nu au fost achiziționate direct de la Companie sau ale căror date nu coincid cu datele din actul de identitate.

 

 1. Exactitatea datelor  

8.1 Pentru a beneficia de Produsele HI-LVL și de conținutul informațional al newsletterului pus la dispoziție de Companie, sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete, în funcție de specificațiile din formularul de efectuare a unei achiziții sau ale altui formular pus la dispoziție pe Site sau solicitate prin intermediul corespondeței email, după caz.

8.2 În cazul în care această obligație nu este respectată, având în vedere inclusiv reglementările actuale datorate pandemiei cu COVID-19, Organizatorul își rezervă dreptul de a vă înterzice dumneavoastră și/sau însoțitorilor dumneavoastră accesul în locațiile pop-up.

8.3 Abonarea la newsletter-ul nostru vă oferă posibilitatea de a fi la curent cu locațiile noi în care ne organizăm, cu programe de fidelizare, vă oferă acces la istoricul de comenzi, vouchere/coduri de discount și oferte personalizate prin e-mail.

 

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1 Conținutul (grafică web, texte, fotografii etc.) și software-ul de pe Site sunt proprietatea noastră și sunt protejate de legile române și de convențiile internaționale la care România este parte, în materia drepturilor de proprietate intelectuală.

9.2 Copierea, modificarea și utilizarea  conținutului fără acordul Companiei sunt interzise. Descărcarea conținutului este permisă doar în scop personal și necomercial.

 

 1. Limitare de responsabilitate

10.1 Compania nu se face responsabilă pentru prejudiciile (directe, indirecte, accidentale sau nu) ce rezultă din utilizarea incorectă a informației, conținutului sau software-ului prezente pe site, pentru pierderea Confirmării, a datelor de autentificare în cadrul Site-ului sau pentru folosirea acestora în alte scopuri decât cele care rezultă din acest document.

10.2 Site-ul poate conține legături către alte site-uri care nu sunt operate de Companie. Compania nu este responsabilă pentru conținutul acestor site-uri și nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Compania nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte prejudicii cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

 1. Reclamații și litigii

11.1 Orice reclamații și sesizări privind Confirmarea sau Produsele HI-LVL trebuie adresate Companiei de îndată ce ați sesizat problema, dar nu mai târziu de 72 de ore de la această dată. Compania va acționa imediat pentru solutionarea reclamației sau sesizarii și pentru remedierea oricăror probleme.

11.2 Orice divergențe apărute în legătură cu încheierea și executarea achiziției vor fi soluționate în mod amiabil. În măsura în care acestea nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, oricare dintre părți poate solicita soluționarea pe cale judiciară.

 

 1. Consimțământ

Prin utilizarea în continuare a Site-ului și accesarea Produselor HI-LVL vă exprimați consimțământul față de acești termeni și condiții și declarați ca i-ați citit și înțeles în totalitate.

 

 1. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Prelucrăm date cu caracter personal cu privire la Dumneavoastră din necesitatea îndeplinirii unor operatiuni necesare pentru executarea contractului, în special pentru furnizarea Produselor HI-LVL și asistență ulterioară achiziției.  În cazul nefurnizării unor date cu caracter personal (spre exemplu nume, prenume, data nașterii, informații de contact) vom fi în imposibilitatea de a vă furniza Produsele HI-LVL și de a ne îndeplini obligațiile legale.

 

 1. Baza legală și scopurile prelucării datelor cu caracter personal

  Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentată de necesitatea executarii prezentului contract, precum și de necesitatea de a ne îndeplinii obligațiile legale. Scopurile prelucării datelor cu caracter personal sunt: efectuarea achizițiilor pe Site, informarea Dumneavoastră privind confirmarea achizițiilor, rezolvarea retragerilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o achiziție.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopurile menționate sunt: numele, prenumele, data nașterii și datele de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon), orasul si tara de domiciliu – prelucrarea acestor date este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre precizate în acești Termeni și condiții.

 

16.Destinatarii datelor cu caracter personal 

16.1 Compania poate furniza datele cu caracter personal prelucrate altor companii partenere, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în condițiile și scopurile menționate anterior, prin care garanteaza ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestora se face conform legislației în vigoare. Posibilii destinatari sunt: furnizorii de servicii de plată/bancare, Organizatorul sau alte companii în parteneriat cu care putem oferi produse sau asistență conform acestor termeni și condiții.

16.2 În condițiile legii, datele cu caracter personal prelucrate pot fi furnizate către autoritățile publice competente (spre exemplu către instanțele judecătorești, organele de urmărire penală), ca urmare a unei obligații legale a Companiei.

 

17.Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Vom stoca datele cu caracter personal doar pentru perioada de timp strict necesară îndeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

 

 1. Drepturile Dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal

18.1 Colectarea datelor cu caracter personal se va efectua numai în scopurile specificate, explicite si legitime prezentate.

18.2 Aveți dreptul să ne solicitați în orice moment accesul la datele pe care le prelucrăm în legătură cu Dumneavoastră, precum și rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării și portabilitatea datelor. Totodată, vă puteți opune în orice moment prelucrării și aveți dreptul de a formula plângeri la noi și/sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, București.

18.3 Pentru pastrarea datelor personale actualizate, vă recomandăm să ne informați despre orice modificare a acestora.

18.4 Pentru orice informații, cereri sau sesizări legate de datele Dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la nr. de tel 0757332288 sau prin e-mail la adresa hello@hilevel.ro.

 

 1. Reglementari legate de accesul publicului la evenimeniment in contextul actualei Pandemii de Covid 19.

19.1 Conform Hotararii nr 50 din 26.07.2021,accesul publicului in locatie se face in urmatoarele conditii : Se propune ca, începând cu data de 01.08.2021 activitățile culturale, artistice și de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, cu obligativitatea purtării măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

19.2 Conform Hotararii nr 50 din 26.07.2021, accesul in locatie se face in urmatoarele conditii : incepând cu data de 01.08.2021, se propune ca activitățile culturale, artistice și de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu participarea a cel mult 75.000 de persoane, cu obligativitatea purtării măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori și toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

19.3  În condițiile stabilite la alin. (1) activitățile se pot organiza și desfășura în toate localitățile indiferent de rata cumulată a incidenței la 14 zile a cazurilor cu un număr mai mare de 2.500 de persoane, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

 

 

 

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

LIVE BEAT SRL, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Avionului, Nr. 26, Birou B, sector 1, CUI: 41704103, J40/14139/2019, nr. de telefon 0737203060, (denumită în continuare ”Compania” sau ”noi”), prin intermediul www.hilevel.ro și a versiunii de mobil (colectiv denumite “Site-ul”) procesează date cu caracter personal și utilizează module cookie proprii și/sau ale terților.

 

 1. Baza legală și scopurile prelucării datelor cu caracter personal

1.1 În baza consimțământului Dumneavoastră prelucrăm date cu caracter personal în scopuri legitime legate în principal de desfășurarea activităților de marketing și publicitate specifice derulării activității, cercetare de piață, monitorizare a vânzărilor și a comportamentului clientului.

1.2 Trimiterea de buletine informative și/sau de alerte periodice, prin folosirea e-mailului se va efectua doar în cazul în care vă veți exprima consimțământul expres în acest sens. După abonare, aveți posibilitatea să vă dezabonați de la buletinele informative în orice moment.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

– Imaginea și/sau vocea dvs. pot fi prelucrate în cadrul fotografiilor/filmărilor/înregistrărilor din locația pop-up, pentru scopuri de marketing (spre exemplu fotografii ale locației pop-up, filmări din locația pop-up) – prelucrarea acestor date se face în baza consimțământului Dumneavoastră.

– Date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interactionați cu Site-ul – prelucrarea acestor date se face în baza consimțământului Dumneavoastră.

– Date despre caracteristicile pe care le folositi, produsele pe care le achizitionați, despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la Site. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setarile de limbă și setările regionale – prelucrarea acestor date se face în baza consimțământului Dumneavoastră.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal 

3.1 Compania poate furniza datele cu caracter personal prelucrate altor companii partenere, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în condițiile și scopurile menționate anterior, prin care garanteaza că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestora se face conform legislației în vigoare. Posibilii destinatari sunt: furnizorii de servicii de plată/bancare, Organizatorul, furnizorii de servicii de marketing sau alte servicii furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor noastre, companii în parteneriat cu care putem oferi produse sau asistență conform termenilor și condițiilor Site-ului.

3.2 În condițiile legii, datele cu caracter personal prelucrate pot fi furnizate către autoritățile publice competente (spre exemplu către instanțele judecătorești, organele de urmărire penală), ca urmare a unei obligații legale a Companiei.

 

 1. Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Vom stoca stoca datele cu caracter personal doar pentru perioada de timp strict necesară îndeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

 

 1. Drepturile Dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal

5.1 Colectarea datelor cu caracter personal se va efectua numai în scopurile specificate, explicite si legitime prezentate.

5.2 Aveți dreptul să ne solicitați în orice moment accesul la datele pe care le prelucrăm în legătură cu Dumneavoastră, precum și rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării și portabilitatea datelor. Totodată, vă puteți opune în orice moment prelucrării și aveți dreptul de a formula plângeri la noi și/sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, București.

5.3 Pentru pastrarea datelor personale actualizate, vă recomandăm să ne informați despre orice modificare a acestora.

5.4 Pentru orice informații, cereri sau sesizări legate de datele Dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la nr. de tel 0757332288 sau prin e-mail la adresa hello@hilevel.ro.

 

 1. Securitatea procesării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în moduri care asigură securitatea acestora. Compania va aplica și menține măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a le proteja împotriva distrugerii, pierderii accidentale sau ilegale, alterării, divulgării sau accesului neautorizat, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la hello@hilevel.ro.

 

 1. Folosirea modulelor “cookie”

Compania folosește module “cookie”, conform art. 4 alin. (4)-(6) din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server sau către un server al unei terțe părți.

 

 1. La ce folosim cookie-urile?

8.1 Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului de pe care accesați Site-ul și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor Dumneavoastră.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, achizițiile efectuate, publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta să înțelegem cum beneficiați de Site, permițându-ne îmbunătățirea structurii și continutului său, fără a permite identificarea personală a Dumneavoastră

8.2 Scopul pentru care utilizăm module cookie ale terților este folosirea serviciului de hărți oferit de Google, folosirea videoclipurilor Youtube și a fonturilor furnizate de Google, precum și asigurarea formularelor online de pe Site împotriva folosirii de către roboți.

 

 1. Tipuri de cookie-uri plasate de Companie și de către terți

Utilizăm diferite tipuri de cookie-uri. Cu excepția cookie-urilor strict necesare utilizării Site-ului, aveți posibilitatea să setați dacă acestea să fie activate sau nu. Cookie-urile utilizate de noi sunt următoarele:

 • Cookie-uri strict necesare: acestea permit utilizarea Site-ului și a funcțiilor sale, iar fără ca acestea să fie active Site-ul nu poate fi utilizat
 • Cookie-uri de la terțe părți care ne permit utilizarea de diferite servicii precum folosirea de hărți Google sau videoclipuri din YouTube, protejarea formularelor cu Google reCaptcha și utilizarea de font-uri din fonts.google.com

Numele cookie-ului

Tip

Durata de stocare

Funcția cookie-ului

elementor

Functional

Persistent

Store performed actions on the website

wc_cart_hash_*

Functional

Session

Store items in shopping cart

wc_fragments_*

Functional

Persistent

Ensuring shopping cart functionality works properly

tk_ai

3rd Party

Session

Store a unique user ID

age_gate

Functional

2 hours

Remembers if the visitor is over 18 or not in order to restrict the access

complianz_policy_id

Functional

365 days

Tells the cookie banner if the current user has accepted the most recent cookie policy

complianz_consent_status

Functional

365 days

Tells the website if the current user has accepted the cookie banner

_ga

Statistics

2 years

Used to distinguish users

_gid

Statistics

24 hours

Used to distinguish users

_gat

Statistics

1 minute

Used to throttle request rate

AMP_TOKEN

Statistics

30 seconds to 1 year

Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service

_gac_*

Statistics

90 days

Contains campaign related information for the user

cmplz_marketing

Functional

365 days

Tells the website if the current user has accepted the marketing cookies

cookie_notice_accepted

Functional

365 days

Check if cookies can be placed

__Secure-3PSIDCC, NID, SIDCC, __Secure-3PAPISID, SAPISID, APISID, CONSENT, SSID, __Secure-3PSID, HSID, SID

3rd Party

Between 8 and 217 months

Used by Google to provide their services such as Google Fonts, Google Maps Widget, YouTube Embed, Google reCaptcha etc.

 1. Durata de viață a unui cookie

Durata de viata a unui cookie poate varia, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune, iar altele sunt reținute și refolosite de fiecare dată când reveniți pe Site. Cu toate aceste, puteți șterge cookie-urile in orice moment prin intermediul setarilor browserului. Totodată, puteți schimba în orice moment setările din interiorul Site-ului pentru a activa sau dezactiva anumite tipuri de cookie-uri.

 

 1. Prin bifarea căsuței aferente acestei declarații de consimțământ, sunteți de acord cu prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile și în condițiile descrise mai sus. 

Buy your LVL

1. Choose level

2. Drinks package

3. Food menu

4. Extra services

5. Level details

6. Summary & Pay

BRONZE 

4 sparkling soft drinks

4 bottles of water (0,5l)

SILVER by courtesy of Nuba

One magnum bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12 

One 1,5 l bottle of white/red/rose wine

4 energy drinks

4 sparkling soft drinks

4 bottles of plain water (0,5l)

4 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

GOLD by courtesy of Nuba

One magnum bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12 

One magnum bottle of white/red/rose wine

One 0,75 l Dom Perignon champagne

4 energy drinks

4 sparkling soft drinks

4 bottles of plain water (0,5l)

4 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

No menu available

Come with your own car, leave with a Black Cab limousine. Don't let the good times go to waste. We will make sure that you will get home safely. You can pick up your car the following day.

(Price is for a ride of maximum 50 km. Additional charges will occur for longer distances).

Come with your own car, leave with your own driver. Don't let the good times go to waste. We will make sure that you and your car will get home safely.

(Price is for a ride of maximum 50 km. Additional charges will occur for longer distances).

Our location secures the most friendly and select environment, but you know your business better.. Our staff will make sure you can let your guard down. At least for a few hours.

A little bit of sparkle never hurt anyone; so if you want something extra for your night, let us know and we will arrange a special treat for you.

No extra services available

Details about your LVL

 • Your LVL:
 • Your drink package:
 • Your food menu:
 • Subtotal:
 • Extra services included:
 • Subtotal:

Details about billing

 • You:
 • Contact info:
 • Reservation:
 • Company invoice: No
 • Company:
 • Billing address:
 • Bank:

Validate the coupon

Buy your LVL

1. Choose level

2. Drinks package

3. Food menu

4. Extra services

5. Level details

6. Summary & Pay

BRONZE by courtesy of Nuba

One 0,75 l bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12

Two 0,75 l bottle of white/red/rose wine

6 energy drinks

8 sparkling soft drinks

6 natural juice

8 bottles of plain water (0,5l)

8 bottles of sparkling water (0,5l)

12 bottles of Tuborg (6 bottles non-alcoholic)

SILVER by courtesy of Nuba

One magnum bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12 

Two 1,5 l bottles of white/red/rose wine

6 energy drinks

8 sparkling soft drinks

6 natural juice

8 bottles of plain water (0,5l)

8 bottles of sparkling water (0,5l)

12 bottles of Tuborg (6 bottles non-alcoholic)

GOLD by courtesy of Nuba

One magnum bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12 

Two magnum bottle of white/red/rose wine

One 0,75 l Dom Perignon champagne

6 energy drinks

8 sparkling soft drinks

6 natural juice

8 bottles of plain water (0,5l)

8 bottles of sparkling water (0,5l)

12 bottles of Tuborg (6 bottles non-alcoholic)

CELEBRITY by courtesy of Nuba

Please note that our menu selection includes allergens. For a complete list, please contact us.

Roast beef canapé with wasabi dressing
Canapé cu vită şi dressing de wasabi

Blinis with smoked salmon lime zest and cream cheese
Blinis cu somon fume și cremă de brânză cu lime

Vegetables spring rolls
Spring rolls cu legume

Mozzarella mini caprese with pesto
Mini mozzarella caprese cu pesto

Asian tuna tartare
Tartar asiatic de ton

Smoked duck canapé
Canapé cu rață afumată

Crunchy ciabatta with tomatoes, feta and olive tapenade
Ciabatta crocantă cu roşii, brânză feta şi tapenada de măsline

Dessert Biscuit cake
Mini tort de biscuiți

Cheese cake
Cheese cake

Come with your own car, leave with a Black Cab limousine. Don't let the good times go to waste. We will make sure that you will get home safely. You can pick up your car the following day.

(Price is for a ride of maximum 50 km. Additional charges will occur for longer distances).

Come with your own car, leave with your own driver. Don't let the good times go to waste. We will make sure that you and your car will get home safely.

(Price is for a ride of maximum 50 km. Additional charges will occur for longer distances).

Our location secures the most friendly and select environment, but you know your business better.. Our staff will make sure you can let your guard down. At least for a few hours.

A little bit of sparkle never hurt anyone; so if you want something extra for your night, let us know and we will arrange a special treat for you.

Details about your LVL

 • Your LVL:
 • Your drink package:
 • Your food menu:
 • Subtotal:
 • Extra services included:
 • Subtotal:

Details about billing

 • You:
 • Contact info:
 • Reservation:
 • Company invoice: No
 • Company:
 • Billing address:
 • Bank:

Validate the coupon

Buy your LVL

1. Choose level

2. Drinks package

3. Food menu

4. Extra services

5. Level details

6. Summary & Pay

BRONZE by courtesy of Nuba

One 0,75 l bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12

One 0,75 l bottle of white/red/rose wine

4 energy drinks

6 sparkling soft drinks

4 natural juice

6 bottles of plain water (0,5l)

6 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

SILVER by courtesy of Nuba

One magnum bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12 

One 1,5 l bottle of white/red/rose wine

4 energy drinks

6 sparkling soft drinks

4 natural juice

6 bottles of plain water (0,5l)

6 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

GOLD by courtesy of Nuba

One magnum bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12 

One magnum bottle of white/red/rose wine

One 0,75 l Dom Perignon champagne

4 energy drinks

6 sparkling soft drinks

4 natural juice

6 bottles of plain water (0,5l)

6 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

CELEBRITY by courtesy of Nuba

Please note that our menu selection includes allergens. For a complete list, please contact us.

Roast beef canapé with wasabi dressing
Canapé cu vită şi dressing de wasabi

Blinis with smoked salmon lime zest and cream cheese
Blinis cu somon fume și cremă de brânză cu lime

Vegetables spring rolls
Spring rolls cu legume

Mozzarella mini caprese with pesto
Mini mozzarella caprese cu pesto

Asian tuna tartare
Tartar asiatic de ton

Smoked duck canapé
Canapé cu rață afumată

Crunchy ciabatta with tomatoes, feta and olive tapenade
Ciabatta crocantă cu roşii, brânză feta şi tapenada de măsline

Dessert Biscuit cake
Mini tort de biscuiți

Cheese cake
Cheese cake

Come with your own car, leave with a Black Cab limousine. Don't let the good times go to waste. We will make sure that you will get home safely. You can pick up your car the following day.

(Price is for a ride of maximum 50 km. Additional charges will occur for longer distances).

Come with your own car, leave with your own driver. Don't let the good times go to waste. We will make sure that you and your car will get home safely.

(Price is for a ride of maximum 50 km. Additional charges will occur for longer distances).

Our location secures the most friendly and select environment, but you know your business better.. Our staff will make sure you can let your guard down. At least for a few hours.

A little bit of sparkle never hurt anyone; so if you want something extra for your night, let us know and we will arrange a special treat for you.

Details about your LVL

 • Your LVL:
 • Your drink package:
 • Your food menu:
 • Subtotal:
 • Extra services included:
 • Subtotal:

Details about billing

 • You:
 • Contact info:
 • Reservation:
 • Company invoice: No
 • Company:
 • Billing address:
 • Bank:

Validate the coupon

Buy your LVL

1. Choose level

2. Drinks package

3. Food menu

4. Extra services

5. Level details

6. Summary & Pay

BRONZE by courtesy of Nuba

One 0,75 l bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12

One 0,75 l bottle of white/red/rose wine

4 energy drinks

6 sparkling soft drinks

6 bottles of plain water (0,5l)

6 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

SILVER by courtesy of Nuba

One magnum bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12 

One 1,5 l bottle of white/red/rose wine

4 energy drinks

6 sparkling soft drinks

6 bottles of plain water (0,5l)

6 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

GOLD by courtesy of Nuba

One magnum bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12 

One magnum bottle of white/red/rose wine

One 0,75 l Dom Perignon champagne

4 energy drinks

6 sparkling soft drinks

6 bottles of plain water (0,5l)

6 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

CELEBRITY by courtesy of Nuba

Please note that our menu selection includes allergens. For a complete list, please contact us.

Roast beef canapé with wasabi dressing
Canapé cu vită şi dressing de wasabi

Blinis with smoked salmon lime zest and cream cheese
Blinis cu somon fume și cremă de brânză cu lime

Vegetables spring rolls
Spring rolls cu legume

Mozzarella mini caprese with pesto
Mini mozzarella caprese cu pesto

Asian tuna tartare
Tartar asiatic de ton

Smoked duck canapé
Canapé cu rață afumată

Crunchy ciabatta with tomatoes, feta and olive tapenade
Ciabatta crocantă cu roşii, brânză feta şi tapenada de măsline

Dessert Biscuit cake
Mini tort de biscuiți

Cheese cake
Cheese cake

Come with your own car, leave with a Black Cab limousine. Don't let the good times go to waste. We will make sure that you will get home safely. You can pick up your car the following day.

(Price is for a ride of maximum 50 km. Additional charges will occur for longer distances).

Come with your own car, leave with your own driver. Don't let the good times go to waste. We will make sure that you and your car will get home safely.

(Price is for a ride of maximum 50 km. Additional charges will occur for longer distances).

Our location secures the most friendly and select environment, but you know your business better.. Our staff will make sure you can let your guard down. At least for a few hours.

A little bit of sparkle never hurt anyone; so if you want something extra for your night, let us know and we will arrange a special treat for you.

Details about your LVL

 • Your LVL:
 • Your drink package:
 • Your food menu:
 • Subtotal:
 • Extra services included:
 • Subtotal:

Details about billing

 • You:
 • Contact info:
 • Reservation:
 • Company invoice: No
 • Company:
 • Billing address:
 • Bank:

Validate the coupon

Buy your LVL

1. Choose level

2. Drinks package

3. Food menu

4. Extra services

5. Level details

6. Summary & Pay

BRONZE by courtesy of Nuba

One 0,75 l bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12

One 0,75 l bottle of white/red/rose wine

4 energy drinks

4 sparkling soft drinks

4 bottles of plain water (0,5l)

4 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

SILVER by courtesy of Nuba

One magnum bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12 

One 1,5 l bottle of white/red/rose wine

4 energy drinks

4 sparkling soft drinks

4 bottles of plain water (0,5l)

4 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

GOLD by courtesy of Nuba

One magnum bottle of choice: Belvedere / Jack Daniels / Chivas 12 

One magnum bottle of white/red/rose wine

One 0,75 l Dom Perignon champagne

4 energy drinks

4 sparkling soft drinks

4 bottles of plain water (0,5l)

4 bottles of sparkling water (0,5l)

8 bottles of Tuborg (4 bottles non-alcoholic)

CELEBRITY by courtesy of Nuba

Please note that our menu selection includes allergens. For a complete list, please contact us.

Roast beef canapé with wasabi dressing
Canapé cu vită şi dressing de wasabi

Blinis with smoked salmon lime zest and cream cheese
Blinis cu somon fume și cremă de brânză cu lime

Vegetables spring rolls
Spring rolls cu legume

Mozzarella mini caprese with pesto
Mini mozzarella caprese cu pesto

Asian tuna tartare
Tartar asiatic de ton

Smoked duck canapé
Canapé cu rață afumată

Crunchy ciabatta with tomatoes, feta and olive tapenade
Ciabatta crocantă cu roşii, brânză feta şi tapenada de măsline

Dessert Biscuit cake
Mini tort de biscuiți

Cheese cake
Cheese cake

Come with your own car, leave with a Black Cab limousine. Don't let the good times go to waste. We will make sure that you will get home safely. You can pick up your car the following day.

(Price is for a ride of maximum 50 km. Additional charges will occur for longer distances).

Come with your own car, leave with your own driver. Don't let the good times go to waste. We will make sure that you and your car will get home safely.

(Price is for a ride of maximum 50 km. Additional charges will occur for longer distances).

Our location secures the most friendly and select environment, but you know your business better.. Our staff will make sure you can let your guard down. At least for a few hours.

A little bit of sparkle never hurt anyone; so if you want something extra for your night, let us know and we will arrange a special treat for you.

Details about your LVL

 • Your LVL:
 • Your drink package:
 • Your food menu:
 • Subtotal:
 • Extra services included:
 • Subtotal:

Details about billing

 • You:
 • Contact info:
 • Reservation:
 • Company invoice: No
 • Company:
 • Billing address:
 • Bank:

Validate the coupon